Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Light rain
4 °C
V
10.7 m/s
27.2m3

Håelva Elveeigarlag

Håelva Elveeierlag er opprett i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering av drift av vassdrag med anadrome laksefisk. Laget skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i lakse og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Medlemmene er de som a) eier grunn langs elva eller bielever der det går laks eller sjøørret b) eier fiskerett i elva.

Rimestad 141
4365 Nærbø