Opprette nettsider

Mål

Gi sportsfiskere informasjon om fiskemuligheter og hvilke regler som gjelder for fiske.

Beskrivelse

Tatt kontakt med Norske Lakseelver for å få opprettet nettsider