Opprette nettsider

Mål

Bedre kommunikasjon til sportsfiske og skape mer blest rundt laksefiske i elva

Beskrivelse

Tatt kontakt med Norske Lakseelver for å få opprettet nettsider