Årshjulet

Mål

Strukturere styre og forvaltningsarbeidet i vassdraget, ved å sette fokus på faste årlige gjøremål.

Årshjul
Evaluert
Yes
Evaluert av
19413
Evaluert dato
2021-11-14
Evaluert resultat

Årshjulet viser seg å være et bra hjelpemiddel for planlegging og oppfølging.