Villaksens Salomon
Alle skoler og barnehager får utdelt boka "Villaksen Salomon" og plakater om villaksens syklus i forbindelse med Villaksåret 2019. - Foto: ALI