Vidar Skiri og Aage Wold
Vidar Skiri og Åge Wold har stått på og kjempet for laksen i Rauma og Måna siden 80-tallet. Det står stor respekt av innsatsen. - Foto: Pål Mugaas