Levende laksunger (10,5-11,0 cm) fra Langhølen (stasjon 14) 31.10.2018.