Trafikklysmodellen nevnes hele tiden når man snakker om miljøpåvirkningen fra oppdrettsindustrien, men hva betyr den egentlig?