Trafikklysmodellen styrer om oppdretten skal vokse, fryses eller må tas ned.
Trafikklysmodellen nevnes hele tiden når man snakker om miljøpåvirkningen fra oppdrettsindustrien, men hva betyr den egentlig?