Det er planer om torskeoppdrett i Kongsfjorden, BJFF frykter konsekvensene for laksen og elva.