Gjenåpning av bekk - før og etter
Fig. 12 Gjenåpning FØR-ETTER: Gjenåpnet strekning av Steinsvikbekken i Bergen med gyteplasser og produktivt ungfiskhabitat for sjøørret. Ungfisktettheter av ørret og laks økte fra 6 individ/100 m2 i og ved røret (2014), til 256 ind./100 m2 (2016, Bybane Utbygging AS, Veidekke AS med Uni Miljø LFI).