Finsk sportsfisker i Tana
Finsk sportsfisker med båt i Tanavassdraget. De siste årene har finnene satset sterkt på å utvikle sportsfisket i Tana. Foto: Ilkka Jukarainen, flickr, Creative Commons.