Styret i Norske Lakseelver 2018
Fra venstre: Vidar Børretzen, Vidar Skiri, Erik Skjævesland, Karianne Johansen, Aksel Hembre og Ragnhild Brennslett (- ikke tilstede; Gudbrand Gulsvik og Bodhild Fjelltveit). - Foto: Dagrun Reiakvam