Stjørdalselva
Et gjenåpnet område av elva som gir godt skjul og gode oppvekstområder for yngel og smolt. - Foto: Pål Mugaas