Pris for skoleprosjekt. Fra venstre: Oddvar Nergård (rektor Hegra barneskole), Gudrun Lidal (SV), Preben Korstad, Kristoffer Fordal, Jørgen Korstad og Morten Harper (SV). FOTO: GURO STORLI AUNE