Sjøørreten har en annen livssyklus enn laksen og oppholder seg i fjordsystemene når den ikke er i elva. - Foto: Erik Sterud