Stillehavslaks på vandring. Alle dør etter endt gyting og nedbrytingen av fisken gir viktig næringsstoffer til elvene.