Pukkellaks tatt under el-fiske i nedre del av Mandalselva