Estimert dødelegheit på utvandrande postsmolt av laks i produksjonsområde 3 i 2018 og 2019
Estimert dødelegheit på utvandrande postsmolt av laks i produksjonsområde 3 i 2018 og 2019. Havforskningsinstituttet.