Rømt oppdrettslaks
Rømt oppdrettslaks som er fanget i Etneelva. Foto: Etne Elveeierlag.