Fisker på bru
Tovdalselva er en av elvene hvor laksen har vendt tilbake etter storstilt kalkingsprosjekt.