Dette bildet er tatt ved veis ende på Klemetstad, og utløpet av Bergkulpen er helt til høyre i bildet (Foto: Jan Emil Heimdal).