Smålaks på et av de nederste strekkene i Laggo.
Vilhelm kjører smålaks på et av de nederste strekkene i Laggo. - Foto: Pål Mugaas