Geatnja - Kongsfjordelvas viktige gyteområde
De viktige gyteområdene for Kongsfjordlaksen i Geatnja er kraftregulert, og i høstperioden sliter gytelaksen voldsomt med å nå opp til gyteplassene i de grunne elvepartiene - Foto: BJFF Info