Altaelva
Vinnerbildene fra fotokonkurransen blir med i Alta Laksefiskeri Interessentskaps årskalender for 2019. - Foto: Karianne Johansen