Kjeksebekken
Endelig ser det ut til at laksen kommer opp i Kjeksebekken uten problemer