Villaksens dag 28 aug 2019, på Medforsen Ranaelva
Villaksens dag 28 aug 2019, på Medforsen Ranaelva