Fast fisk i Lygna
Fast fisk i Lynga, som har blitt kalket tilbake til gammel storhet. Det tar omlag 10 år å gjennoppbygge en utdødd laksestamme med rogn og yngel fra naboelv. - Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen