Riving av terskler Mandalselva
Riving av terksler i Mandalselva i forbindelse med arbeidet med å gjøre tidligere uproduktive soner tilgjengelige som gyte- og oppvekstområder for laks. Miljødesign-prosjektet er blant Norges mest omfattende og gjennomføres av Agder Energi sammen med Nina, Sintef, Uni Research Miljø LFI m.fl. Foto: Agder Energi