Gjenutsetting
Gjenutsatt laks har stor sjanse til å overleve om den benhandles riktig. - Foto: Torfinn Evensen