Torfinn Evensen, Ola Elvestuen, Vidar Skiri
Rauma er friskmeldt. Nå gjenstår det å vedta handlingsplanen for villaks. Fra venstre generalsekretær i Norske Lakseelver, Torfinn Evensen, Klima- og miljøminister Ola Elvestuen og Vidar Skiri fra Rauma Elveeierlag, - Foto: Pål Mugaas