Skjul for fisk
Under tett kantvegetasjon finnes ofte mye fisk – både voksne og ungfisk. - Foto: Ulrich Pulg