Sjølaksefisket høster av alle bestander, både de som tåler det og de som ikke tåler det.
Det er behov for innstramminger i sjølaksefisket for å verne om sårbare og truede laksebestander.