Gjenutsetting av laks
Andelen laks som gjenutsettes øker. I 2014 ble omlag en fjerdedel av all laks gjenutsatt.