Altaelva
Altaelva er en av de nasjonale lakseelvene våre. Den renner ut i Altafjorden, som er nasjonal laksefjord.