Laks fra Audna
Husk skjellprøver når du får fisk. Det setter vi pris på. - Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen