Laksefiske i Audna
Laksen i Audna er avhengig av fortsatt kalking. - Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen