I slutten av januar ble det gjennomført et seminar om status og eventuelle tiltak i Sautso. - Foto: Laila Saksgård