Altaelva
Villaksens år markeres gjennom hele 2019. Foto: ALI