Skilt
Alta Laksefiskeri Interessentskap holder på å oppgradere grenseskiltene på fiskeplassene. - Foto: ALI