Alle har ansvar for å holde fiskeplassene ryddige. Foto: ALI