Paul-Ronny Gschib vant fiskekort i Hesja etter gjenutsetting av laks i løpet av sesongen 2019. - Foto: ALI