Steinfossen
Alle fiskeplassene i Sandia er ryddet og klare for bruk. Foto: ALI