Sølvblank villaks fra Stjørdalselva. Foto Jon-Erlend Sundnes
Sølvblank villaks fra Stjørdalselva. Foto Jon-Erlend Sundnes