Laksefisker i Sautso
Laksefisker i Sautso. En innstramming i fisket etter laks i sjøen vil gi direkte resultater på antall storlaks i elva. - Foto: Vidar Hoel