Etablering av lakseteller i nedre del av elva

Mål

Registrering og overvåking av fisk som vandrer opp i elva.

Beskrivelse

Det ble i 2020 søkt om tilskudd til et forprosjekt

Søknad om tilskudd i 2020 ble delvis innvilliget.

Totalkostnadene ble så høge at det ikke var mulig å gjennomføre prosjektet.