Oppsyn i Etne

Mål

Førebygge mot ulovleg fiske, Informere om gjeldande fiskereglar, kontrollere fiskekort og fiskeravgift

Beskrivelse

Det gjennomførast oppsyn i elva, før under og etter sessong.

Dette gjelder også i elveosen. 

Alle grunneigarar kan krevja framvising av fiskekort.

Andreas Dunkley er ofissiell oppsynsmann, tlf 48 02 54 44

Evaluert
Yes
Evaluert dato
2018-11-29
Evaluert resultat

Ingen vesentlege avvik rapportert i 2018