Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
n/am3
01:35
14:16
07:49
20:26

Bestandstatus 2016

Bestandstatus 2016

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivå i prosent av normalOppnåelse GMBHøstbart overskuddGenetisk integritetKvalitetsnormstatusPeriodePublisert årDetaljer
svært dårlig37%78%46%Svært godsvært dårligfra 2010 til 20152016Se mer

Kommentar

Tovdalselva er reetablert etter forsuring med stamme fra Storelva i Aust-Agder. Det er ikke fullgod oppnåelse av gytebestandsmål, men den genetiske komponenten er god. Kvalitetsnormstatus blir svært dårlig på bakgrunn av problemene med å oppnå gytebestandsmålet.

Beskrivelse

Det er montert fisketeller i Boenfossen nederst i vassdraget. Denne gir god oversikt over oppgangen i elva og er et viktig forvaltningsverktøy.

Øvrige utfordringer i elva etter VRLs vurdering:

 • Gyrodactylus salaris: Ingen
 • Fosfor: Ingen
 • Forsuring: Liten
 • Kobber: Ingen
 • Rømt oppdrett: Stor
 • Fremmede fiskearter: Ingen
 • Lakselus: Ingen
 • Vassdragsinngre I: Ingen
 • Vassdragsinngrep II: Ingen
 • Overbeskatning: Liten

Vassdragsinngrep I refererer til effekten av at vann er ført bort fra hele eller deler av lakseførende strekning i forbindelse med produksjon av vannkraft. Vassdragsinngrep II refererer til alle andre effekter av vannkraftregulering.

Beskatningsråd

Det er fare for at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden og beskatningen bør reduseres moderat for å sikre oppnåelse av gytebestandsmålet. Dette er en bestand i etablering (materiale fra Storelva i Aust-Agder) etter at den opprinnelige bestanden gikk tapt på grunn av forsuring. Avviket fra gytebestandsmålet har vært lite.

Gytebestandsmål (GBM)

 • Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål siste fire år: 56 %
 • Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år: 93 %
 • Totalbeskatning 2014 (%, på vektbasis): 26 %
 • Overbeskatning 2014 (% av gytebestandsmål, på vektbasis):  0 %
 • Høstbart overskudd siste fire år: 46 % av normalt overskudd

Kultivering og uttak av stamfisk: Det ble sattut øyerogn (183 500 i 2009, 176 000 i 2010 og 174 000 i 2011) som del av reetableringen. Rogna er fra Storelvastammen og kommer fra stamfisk på Finså klekkeri. I 2012 ble det satt ut 128 000 øyerogn. Kultiveringen ble avsluttet etter dette.