Unngå skjevbeskatning av laks i Otra

Mål

Unngå skjevbeskatning av laks ved at storlaks avlives og smålaks gjenutsettes

Beskrivelse

Målsetting:  Unngå skjevbeskatning av laks ved at storlaks avlives og smålaks gjenutsettes

Tiltak:  Fiskeregler som beskrevet i statistikken

Skjevbeskatning av en laksebestand vil over tid påvirke bestanden.  Det er kjent at sjølaksefisket skjevbeskatter ved at laks under 1,5 kg ikke fanges.  Det er viktig at ikke den samme skjevbeskatningen videreføres i Otra.  Otra laxefiskelag vedtar derfor fiskeregler med sikte på at gjenutsatt laks skal ha minst like høy snittvekt som avlivet laks.

 

 

 

Evaluert
Yes
Evaluert av
19390
Evaluert dato
2019-09-12
Evaluert resultat
Otra fanget og gjenutsatt laks
Oversikt over fanget og gjenutsatt fisk i Otra