Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Mer om vann
28.9m3
11:56
00:04
05:43
17:57

Kvalitetsnormstatus i Orkla

Kvalitetsnormstatus i Orkla

På disse sidene finner du en oversikt over status for laksen i Orkla.
Kvalitetsnormstatus
svært dårlig
Genetisk integritet
Svært god
Høstingspotensial
svært dårlig

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivåOppnåelse GMBHøstbart overskuddPeriodePublisert
svært dårlig53%90%28%2010-20142016

Totalbeskatning 2015 (%, på vektbasis): 40 %. Overbeskatning 2015 (% av gytebestandsmål, på vektbasis): moderat, 27 %

Beskatningsråd

Det er sannsynlig at forvaltningsmålet ikke er nådd for denne bestanden. Oppnåelsen har blitt dårligere enn ved forrige vurdering og vi anbefaler at beskatningen reduseres ytterligere.

Gytebestandsmål (GBM)

BestandRogn /m2Elveareal i m2RognbehovAntall kg hunnlaks for å nå GBMNedre GBM (kg)Øvre GBM (kg)
stor4685528027421120189111418323639

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Første generasjon gytebestandsmål er utarbeidet for 439 norske laksevassdrag.