Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Grei
0 °C
2.2 m/s
23.5m3
01:32
13:34
07:24
19:52

Bestandstatus

Bestandstatus

Gytebestandsmål og høstingspotensialHøstingsnivå i prosent av normalOppnåelse GMBHøstbart overskuddGenetisk integritetKvalitetsnormstatusPeriodePublisert årDetaljer
Svært god90%100%100%Svært godSvært godfra 2013 til 20162017Se mer

Kommentar

Totalbeskatning 2016 (%, på vektbasis): 53 %
Overbeskatning 2016 (% av gytebestandsmål, på vektbasis): ingen, 0 %

Beskatningsråd

Vurdering av beskatning: Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.