Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev
Partly cloudy
1 °C
NNØ
0.5 m/s
23.6m3
01:32
13:34
07:24
19:52

Årlig fiske etter oppdrettslaks

Beskrivelse

Sidan 1999 har det i gjennomsnitt vore 8 % innslag av rømt oppdrettslaks (39 stk.) i fangstane. For 2010 er det berekna ein total fangst på 62 rømte oppdrettslaks (12%).

Det har blitt fiska utover hausten etter fiskesesongen for å få eit inntrykk av innslaget av rømt oppdrettslaks i gytebestanden. Innslaget har vore langt høgare om hausten enn i fiskesesongen, men det er svært usikkert kor representativt innslaget eigentleg er, m.a. er det sannsynlegvis høgare fangbarheit på nyleg oppvandra rømt laks samanlikna med villaksen som har opphalde seg i ein lengre periode i elva. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har brukt innslaget av rømt oppdrettslaks i fiskesesongen når dei har berekna oppnåing av gytebestandsmålet, ikkje innslaget i fisket om hausten.

 

Evaluering